Zopár záberov z knižnice

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Záver školského roka 2007/2008

27. jún 2008 bol pre učiteľov a žiakov našej školy dňom, keď posledný krát prekročili brány školy v školskom roku 2007/2008. bol to deň slávnostného odovzdávania koncoročných vysvedčení a pre deviatakov naozaj posledným dňom stráveným na našej škole.
Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Rozlúčka s deviatakmi 2008

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

MDD 2008

Dňa 3. júna 2008 prebehol v našej škole zaujímavý Deň detí. Veselý smiech sa ozýval po celom areáli školy. Deti súťažili v preťahovaní lanom, skákaní vo vreci, chytaní rýb, v hádzaní na cieľ a rôznych iných činnostiach. Každý si mohol nájsť pre seba tú pravú zábavu.
Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Deň jablka vo foto

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Chceme mať zdravý úsmev

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Aranžovanie kvetov

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Prednes poézie a prózy 2008

16.mája 2008 sa v našej škole stretli učastníci prednesu poézie a prózy detí okresu Trenčín - Hviezdoslavov Kubín.
Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Postav dom

Práce žiakov s rodičmi na tému Postav dom.
Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Turnaj starší žiaci

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Tvorili sme projekt

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

McDonald Cup mladší chlapci 2008

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Halový turnaj mladší žiaci

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Aktivity k mesiacu knihy

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Vysvedčenia novým plavcom

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

ZŠ Melčice-Lieskové