Šarkaniáda 11.10.2007

Na krídlach šarkanov sa odrážali slnečné lúče a jemný vánok sa do nich opieral. Všetky sa vznášali vysoko a dlho v povetrí. Radosť mali žiaci tretieho ročníka a krúžku Šikovných rúk. Toto sa udialo 11. 10. 2007 za účasti detí zo školského klubu. Tie vyberali najkrajšieho šarkana. Nakoniec sa zhodli, že výborne lietali všetky a odmenili ich mohutným potleskom.

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Výstava jeseň 2007

Aj žiaci školy prispeli svojími nápadmi k výstave, ktorú pripravila obec Melčice-Lieskové.

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Zmeny v škole cez prázdniny

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Školský výlet 2007

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Koniec školského roka 2006/2007

29.júna sme slávnostne ukončili školský rok 2006/2007. Za účasti p.starostu obce sme žiakom poďakovali za snahu v uplynulom šk.roku získavať vedomosti a popriali sme pekné prázdniny.

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Okresné kolo v prednese

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Školské kolo v prednese

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Rozlúčka deviatakov 2007

28.júna 2007 sme sa dôstojne rozlúčili na Obecnom úrade s deviatakmi školy. Starosta obce, vedenie školy a učitelia popriali všetkým úspešné vykročenie nielen v ďaľšom štúdiu, ale aj v blížiacom sa "dospeláckom" živote.

Dovidenia a spomínajte na našu školu v dobrom.

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Karneval 2007

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

basketbalový turnaj učiteľov

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Halový futbal žiakov

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Deň učiteľov

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Naša škola

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Precvičme si angličtinu

Vydané dňa: 01.11.2009, Rubrika: Články

Poďakovanie rodičovskému združeniu za rok 2008/2009

Vydané dňa: 06.07.2009, Rubrika: Články

ZŠ Melčice-Lieskové