Týždeň zdravia na I. stupni ZŠ 2016 vo foto

Vydané dňa: 26.10.2016, Rubrika: Fotogaléria

Týždeň zdravia na I. stupni ZŠ - 2016

Vydané dňa: 26.10.2016, Rubrika: Články

Jesenný zber papiera - október 2016

Vydané dňa: 25.10.2016, Rubrika: Články

Medzinárodný deň školských knižníc na I. stupni ZŠ 2016 vo foto

Vydané dňa: 25.10.2016, Rubrika: Fotogaléria

Medzinárodný deň školských knižníc na I. stupni ZŠ - 2016

Vydané dňa: 25.10.2016, Rubrika: Články

Týždeň zdravej výživy v IV.A vo foto

Vydané dňa: 25.10.2016, Rubrika: Fotogaléria

Týždeň zdravej výživy v IV.A - 2016

Vydané dňa: 25.10.2016, Rubrika: Články

Deň jablka 2016 vo foto

Vydané dňa: 21.10.2016, Rubrika: Fotogaléria

Popoludnie pokusov v 6.B vo foto

Vydané dňa: 21.10.2016, Rubrika: Fotogaléria

Vyúčtovanie RZ za šk. rok 2015/2016

Vydané dňa: 14.10.2016, Rubrika: Rada rodičov

Vyúčtovanie RZ za šk. rok 2014/2015

Vydané dňa: 14.10.2016, Rubrika: Rada rodičov

Dejepisno – fyzikálna exkurzia do Bratislavy - 30. septembra 2016

Vydané dňa: 12.10.2016, Rubrika: Články

Dejepisno – fyzikálna exkurzia do Bratislavy - 30. septembra 2016 vo foto

Vydané dňa: 12.10.2016, Rubrika: Fotogaléria

ŠKD v septembri 2016 vo foto

Vydané dňa: 12.10.2016, Rubrika: Fotogaléria

Hasiči v škole 2016 vo foto

Vydané dňa: 12.10.2016, Rubrika: Fotogaléria

ZŠ Melčice-Lieskové