Dokumenty na stiahnutie

 Názov súboru  Velkosť  Dátum vytvorenia
2% Vyhlásenie 2020.pdf - 2% dane za rok 2020 - tlačivo 194,32kB 02.03.2021
Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie.pdf - 1,22MB 13.01.2021
kritériá kontroly a hodnotenia 2st2021.pdf - 469,57kB 17.09.2020
kritériá kontroly a hodnotenia 1st2021.pdf - 109,34kB 17.09.2020
Zápisný lístok ŠJ.pdf - šk r 2020/2021 77,72kB 26.08.2020
pokyny a podmienky 09 20.pdf - 2,47MB 26.08.2020
Ziadost_o_prijatie_do_2_az_9_rocnika (1).pdf - Žiadosť o prijatie žiaka do 2. až 9.ročníka základnej školy 64,61kB 12.06.2020
Odchod dieťaťa zo školy domov.pdf - tlačivo na vytlačenie 42,56kB 28.05.2020
hodnotenie žiakov.pdf - Kritériá hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie 2,46MB 25.05.2020
Poradenské centrum - info kontakt.pdf - "Pomôcka" pre rodičov k prístupu na poradenské centrá - CPPPaP. 588,11kB 23.04.2020
ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky5.pdf - Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky - tlačivo 46,64kB 22.04.2020
Oznámenie o neklasifikovaní.pdf - Oznámenie o neklasifikovaní niektorých predmetov v II. polroku šk. roka 2019/2020. 37,44kB 17.04.2020
Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby 2019.pdf - editovateľné tlačivo 185,80kB 10.02.2020
Súhlas_databáza_uchádzačov_o_zamestnanie - HP.pdf - Súhlas so spracovaním os.údajov uchádzačov o zamestnanie. „Nevyžiadané žiadosti o zamestnanie nebudú evidované v databáze uchádzačov o zamestnanie a budú vrátane ich príloh skartované“ 68,16kB 20.11.2019
Zápisný lístok ZŠ.pdf - 38,72kB 12.08.2019
Príloha č 1 -Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania.pdf - tlačivo - Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania 28,96kB 24.01.2019
3.časť.pdf - Školský časopis december 2018 3. časť 3,67MB 21.12.2018
1. časť.pdf - Školský časopis december 2018 1. časť 4,25MB 21.12.2018
list_duálne vzdelávanie_2018 (002).pdf - Podpora systému duálneho vzdelávania 1,23MB 20.03.2018
org_struktura2018 [Režim kompatibility].pdf - 40,10kB 05.03.2018
OrganPoriadok2018.pdf - 212,63kB 05.03.2018
2% Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf - 190,02kB 13.02.2018
Príloha č 2 - Záškoláctvo.pdf - 36,95kB 26.01.2018
Smernica - dochádzka a ospravedlnenie žiakov.pdf - 117,33kB 26.01.2018
Smernica_staznosti.pdf - Smernica o postupe pri vybavovaní sťažností 127,80kB 20.11.2017
SkVP príloha IZŽ.pdf - Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchou aktivity a pozornosti, narušenou komunikačnou schopnosťou, s telesným postihnutím, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (inovovaný) 92,17kB 06.09.2017
SMREKinovovaný092017.pdf - ŠkVP SMREK inovovaný 09/2017 960,66kB 05.09.2017
Smrekáčik august 2017.pdf - ŠkVých program Smrekáčik august 2017 536,74kB 05.09.2017
rokovací poriadok2017.pdf - Rokovací poriadok pedagogickej rady 51,12kB 05.09.2017
Smrek 1 1718.pdf - ŠkVP SMREK 1 860,95kB 04.09.2017
SMREK2 1718 (002).pdf - ŠkVP SMREK 2 879,97kB 04.09.2017
Vyhlásenie 2016.pdf - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane za 2016 81,35kB 17.02.2017
Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov žiakov – november 2016.pptx - 347,61kB 05.01.2017
dodatok č 1 k škol por.pdf - Prevencia a riešenie proti pedikulóze (zavšiveniu) 30,57kB 08.09.2016
SkVP príloha IZŽnadanie.pdf - ŠkVP pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie 66,38kB 01.09.2016
iSkVP príloha IZŽ.pdf - Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchou aktivity a pozornosti a narušenou komunikačnou schopnosťou pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (inovovaný) 86,80kB 01.09.2016
Vyhlasenie 2% za 2015.pdf - Tlačivo - Vyhlásenie 2% (3%) zo zaplatenej dane za rok 2015 264,26kB 15.02.2016
Koncepcia školy15-17.pdf - Koncepčný zámer rozvoja ZŠ s MŠ J. Smreka Melčice - Lieskové 377, na obdobie 2015-2017 117,16kB 14.10.2015
Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov žiakov – jún 2015.pdf - 145,46kB 10.06.2015
slobodný prístup k informáciám.pdf - Smernica o slobodnom prístupe k informáciám 114,19kB 13.02.2015
Koncepcia školy14-19 (002).pdf - Koncepcia rozvoja Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 na obdobie 2014 - 2019 132,32kB 02.07.2014
Príloha ŠkVP ŠkVP pre žiakov so všeobecne intelektovým nadaním ISCED 2.pdf - Príloha ŠkVP 109,30kB 02.09.2013
Príloha ŠkVP Školský vzdelávací program pre žiakov so všeobecne intelektovým nadaním ISCED 1.pdf - Príloha ŠkVP 117,84kB 02.09.2013
ziadost_o_prijatie_ziaka.pdf - Žiadosť o prijatie žiaka do školy - tlačivo 307,23kB 20.02.2012
prevadzkovy_poriadok_miniihriska.pdf - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Melčiciach – Lieskovom areál ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 39,96kB 29.11.2010

ZŠ Melčice-Lieskové