Malý futbal - starší žiaci

Vydané dňa: 29.04.2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

McDonald´s cup 2008

Vydané dňa: 29.04.2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

Biblická olympiáda 2008

Vydané dňa: 29.04.2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

Zber papiera - rok 2008

Vydané dňa: 23.04.2008, Rubrika: Články

Pytagoriáda 2008 - okresné kolo

Vydané dňa: 22.04.2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

Prednes poézie a prózy - stretnutie s krásou

Vydané dňa: 21.04.2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

"Angličanka" v škole

Vydané dňa: 18.04.2008, Rubrika: Články

Futbal 2008 - mladší žiaci

Vydané dňa: 14.04.2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

Biologická olympiáda 2008 - krajské kolo

Vydané dňa: 14.04.2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

Marec - mesiac knihy 2008

Vydané dňa: 11.04.2008, Rubrika: Články

McDonald Cup mladší chlapci

Vydané dňa: 08.04.2008, Rubrika: Články

Halový turnaj 2008 - mladší žiaci

Vydané dňa: 08.04.2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

EURÓPA V ŠKOLE 2008

Vydané dňa: 07.04.2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

Oslobodenie našej obce v roku 1945

Oslobodzovanie miest a obcí okresu Trenčín Sovietskou a Rumunskou armádou v marci a v apríli 1945 bolo súčasťou veľkej vojenskej operácie pomenovanej Bratislavsko-Brnianska operácia. Územie našho okresu oslobodzovali vojská štyroch armád v severnej časti zoskupených armád 2. Ukrajinského frontu pod velením maršala Sovietskeho zväzu R. J. Malinovského.

Vydané dňa: 04.04.2008, Rubrika: Články

Geografická olympiáda 2008 - krajské kolo

Vydané dňa: 31.03.2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

ZŠ Melčice-Lieskové