Výstava moje hobby

Naše šikovné ruky sa predstavili v Adamovských Kochanovciach na výstave Moje hobby.
Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Ani by ste neverili že aj staré knihy môžu byť krásne!

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Krúžková činnosť v škole

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Bavili sme dôchodcov

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Dopravná výchova v škole 2008

V dňoch.7. 10. a 8. 10. 2008 k nám zavítalo prenosné dopravné ihrisko až z Handlovej. Žiaci 1. až 5. ročníka sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky.
Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Zopár záberov z knižnice

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Záver školského roka 2007/2008

27. jún 2008 bol pre učiteľov a žiakov našej školy dňom, keď posledný krát prekročili brány školy v školskom roku 2007/2008. bol to deň slávnostného odovzdávania koncoročných vysvedčení a pre deviatakov naozaj posledným dňom stráveným na našej škole.
Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Rozlúčka s deviatakmi 2008

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

MDD 2008

Dňa 3. júna 2008 prebehol v našej škole zaujímavý Deň detí. Veselý smiech sa ozýval po celom areáli školy. Deti súťažili v preťahovaní lanom, skákaní vo vreci, chytaní rýb, v hádzaní na cieľ a rôznych iných činnostiach. Každý si mohol nájsť pre seba tú pravú zábavu.
Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Deň jablka vo foto

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

ZŠ Melčice-Lieskové