Chceme mať zdravý úsmev

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Aranžovanie kvetov

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Prednes poézie a prózy 2008

16.mája 2008 sa v našej škole stretli učastníci prednesu poézie a prózy detí okresu Trenčín - Hviezdoslavov Kubín.
Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Postav dom

Práce žiakov s rodičmi na tému Postav dom.
Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Turnaj starší žiaci

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Tvorili sme projekt

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

McDonald Cup mladší chlapci 2008

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Halový turnaj mladší žiaci

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Aktivity k mesiacu knihy

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

Vysvedčenia novým plavcom

Vydané dňa: 29.12.2009, Rubrika: Fotogaléria

ZŠ Melčice-Lieskové