Slávik Slovenska 2011

Vydané dňa: 02.05.2011, Rubrika: Súťaže a olympiády

Cezpoľný beh

Vydané dňa: 05.10.2010, Rubrika: Súťaže a olympiády

Dejepisná olympiáda - krajské kolo

Ďalší úspech nášho žiaka
Vydané dňa: 31.03.2010, Rubrika: Súťaže a olympiády

Biologická olympiáda - krajské kolo

Úspech v biológii
Vydané dňa: 31.03.2010, Rubrika: Súťaže a olympiády

Geografická olympiáda

Okresné kolo

Vydané dňa: 05.03.2010, Rubrika: Súťaže a olympiády

Biologická olympiáda

Okresné kolo

Vydané dňa: 05.03.2010, Rubrika: Súťaže a olympiády

Matematická olympiáda 2009 - okresné kolo

Vydané dňa: 29.04.2009, Rubrika: Súťaže a olympiády

Hviezdoslavov Kubín 2009

Vydané dňa: 26.03.2009, Rubrika: Súťaže a olympiády

SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY 2009

Vydané dňa: 10.02.2009, Rubrika: Súťaže a olympiády

Okresná súťaž v atletických disciplínach 2008

Vydané dňa: 05.06.2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

ZŠ Melčice-Lieskové