Dokumenty na stiahnutie

 Názov súboru  Velkosť  Dátum vytvorenia
2% Vyhlásenie 2020.pdf - 2% dane za rok 2020 - tlačivo 194,32 kB 2. marca 2021
Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie.pdf - 1,22 MB 13. januára 2021
kritériá kontroly a hodnotenia 2st2021.pdf - 469,57 kB 17. septembra 2020
kritériá kontroly a hodnotenia 1st2021.pdf - 109,34 kB 17. septembra 2020
Zápisný lístok ŠJ.pdf - šk r 2020/2021 77,72 kB 26. augusta 2020
pokyny a podmienky 09 20.pdf - 2,47 MB 26. augusta 2020
Ziadost_o_prijatie_do_2_az_9_rocnika (1).pdf - Žiadosť o prijatie žiaka do 2. až 9.ročníka základnej školy 64,61 kB 12. júna 2020
Odchod dieťaťa zo školy domov.pdf - tlačivo na vytlačenie 42,56 kB 28. mája 2020
hodnotenie žiakov.pdf - Kritériá hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie 2,46 MB 25. mája 2020
Poradenské centrum - info kontakt.pdf - "Pomôcka" pre rodičov k prístupu na poradenské centrá - CPPPaP. 588,11 kB 23. apríla 2020
ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky5.pdf - Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky - tlačivo 46,64 kB 22. apríla 2020
Oznámenie o neklasifikovaní.pdf - Oznámenie o neklasifikovaní niektorých predmetov v II. polroku šk. roka 2019/2020. 37,44 kB 17. apríla 2020
Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby 2019.pdf - editovateľné tlačivo 185,80 kB 10. februára 2020
Súhlas_databáza_uchádzačov_o_zamestnanie - HP.pdf - Súhlas so spracovaním os.údajov uchádzačov o zamestnanie. „Nevyžiadané žiadosti o zamestnanie nebudú evidované v databáze uchádzačov o zamestnanie a budú vrátane ich príloh skartované“ 68,16 kB 20. novembra 2019
Zápisný lístok ZŠ.pdf - 38,72 kB 12. augusta 2019
Príloha č 1 -Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania.pdf - tlačivo - Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania 28,96 kB 24. januára 2019
3.časť.pdf - Školský časopis december 2018 3. časť 3,67 MB 21. decembra 2018
1. časť.pdf - Školský časopis december 2018 1. časť 4,25 MB 21. decembra 2018
list_duálne vzdelávanie_2018 (002).pdf - Podpora systému duálneho vzdelávania 1,23 MB 20. marca 2018
org_struktura2018 [Režim kompatibility].pdf - 40,10 kB 5. marca 2018
OrganPoriadok2018.pdf - 212,63 kB 5. marca 2018
2% Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf - 190,02 kB 13. februára 2018
Príloha č 2 - Záškoláctvo.pdf - 36,95 kB 26. januára 2018
Smernica - dochádzka a ospravedlnenie žiakov.pdf - 117,33 kB 26. januára 2018
Smernica_staznosti.pdf - Smernica o postupe pri vybavovaní sťažností 127,80 kB 20. novembra 2017
SkVP príloha IZŽ.pdf - Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchou aktivity a pozornosti, narušenou komunikačnou schopnosťou, s telesným postihnutím, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (inovovaný) 92,17 kB 6. septembra 2017
SMREKinovovaný092017.pdf - ŠkVP SMREK inovovaný 09/2017 960,66 kB 5. septembra 2017
Smrekáčik august 2017.pdf - ŠkVých program Smrekáčik august 2017 536,74 kB 5. septembra 2017
rokovací poriadok2017.pdf - Rokovací poriadok pedagogickej rady 51,12 kB 5. septembra 2017
Smrek 1 1718.pdf - ŠkVP SMREK 1 860,95 kB 4. septembra 2017
SMREK2 1718 (002).pdf - ŠkVP SMREK 2 879,97 kB 4. septembra 2017
Vyhlásenie 2016.pdf - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane za 2016 81,35 kB 17. februára 2017
Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov žiakov – november 2016.pptx - 347,61 kB 5. januára 2017
dodatok č 1 k škol por.pdf - Prevencia a riešenie proti pedikulóze (zavšiveniu) 30,57 kB 8. septembra 2016
SkVP príloha IZŽnadanie.pdf - ŠkVP pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie 66,38 kB 1. septembra 2016
iSkVP príloha IZŽ.pdf - Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchou aktivity a pozornosti a narušenou komunikačnou schopnosťou pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (inovovaný) 86,80 kB 1. septembra 2016
Vyhlasenie 2% za 2015.pdf - Tlačivo - Vyhlásenie 2% (3%) zo zaplatenej dane za rok 2015 264,26 kB 15. februára 2016
Koncepcia školy15-17.pdf - Koncepčný zámer rozvoja ZŠ s MŠ J. Smreka Melčice - Lieskové 377, na obdobie 2015-2017 117,16 kB 14. októbra 2015
Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov žiakov – jún 2015.pdf - 145,46 kB 10. júna 2015
slobodný prístup k informáciám.pdf - Smernica o slobodnom prístupe k informáciám 114,19 kB 13. februára 2015
Koncepcia školy14-19 (002).pdf - Koncepcia rozvoja Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 na obdobie 2014 - 2019 132,32 kB 2. júla 2014
Príloha ŠkVP ŠkVP pre žiakov so všeobecne intelektovým nadaním ISCED 2.pdf - Príloha ŠkVP 109,30 kB 2. septembra 2013
Príloha ŠkVP Školský vzdelávací program pre žiakov so všeobecne intelektovým nadaním ISCED 1.pdf - Príloha ŠkVP 117,84 kB 2. septembra 2013
ziadost_o_prijatie_ziaka.pdf - Žiadosť o prijatie žiaka do školy - tlačivo 307,23 kB 20. februára 2012
prevadzkovy_poriadok_miniihriska.pdf - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Melčiciach – Lieskovom areál ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 39,96 kB 29. novembra 2010

ZŠ Melčice-Lieskové