Správa o VVČ - dokumenty na stiahnutie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014
Názov súboru: správa o v-v činnosti1314.pdf
Veľkosť súboru: 0,27 MB


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/2015
Názov súboru: Správa o v-v činnosti1415.pdf
Veľkosť súboru: 0,31 MB


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
Názov súboru: Správa o v-v činnosti1516.pdf
Veľkosť súboru: 0,33 MB


Správa o vých.-vzdel. činnosti 2016/2017
Názov súboru: Správa o v-v činnosti1617.pdf
Veľkosť súboru: 0,32 MB


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019/2020
Názov súboru: sprava o vvč 2019-2020.pdf
Veľkosť súboru: 0,60 MB


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školský rok 2008/2009
Názov súboru: Sprava o vychovno-vzdelavacej cinnosti 2008-2009.pdf
Veľkosť súboru: 0,18 MB


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školský rok 2009/2010
Názov súboru: Sprava o vychovno-vzdelavacej cinnosti 2009-2010.pdf
Veľkosť súboru: 0,58 MB


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2010/2011
Názov súboru: sprava-o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_2010_2011.pdf
Veľkosť súboru: 0,31 MB


Správa o výchovno-vyučovacej činnosti za šk. rok 2012/2013
Názov súboru: sprava_o_vvc_2012_2013.pdf
Veľkosť súboru: 0,32 MB


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012
Názov súboru: sprava_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_za_sk_rok_2011_2012.doc
Veľkosť súboru: 0,64 MB


ZŠ Melčice-Lieskové