Slávik Slovenska 2011

Vydané dňa: 2. mája 2011, Rubrika: Súťaže a olympiády

Cezpoľný beh

Vydané dňa: 5. októbra 2010, Rubrika: Súťaže a olympiády

Dejepisná olympiáda - krajské kolo

Ďalší úspech nášho žiaka
Vydané dňa: 31. marca 2010, Rubrika: Súťaže a olympiády

Biologická olympiáda - krajské kolo

Úspech v biológii
Vydané dňa: 31. marca 2010, Rubrika: Súťaže a olympiády

Geografická olympiáda

Okresné kolo

Vydané dňa: 5. marca 2010, Rubrika: Súťaže a olympiády

Biologická olympiáda

Okresné kolo

Vydané dňa: 5. marca 2010, Rubrika: Súťaže a olympiády

Matematická olympiáda 2009 - okresné kolo

Vydané dňa: 29. apríla 2009, Rubrika: Súťaže a olympiády

Hviezdoslavov Kubín 2009

Vydané dňa: 26. marca 2009, Rubrika: Súťaže a olympiády

SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY 2009

Vydané dňa: 10. februára 2009, Rubrika: Súťaže a olympiády

Okresná súťaž v atletických disciplínach 2008

Vydané dňa: 5. júna 2008, Rubrika: Súťaže a olympiády

1 2 3 4 5 6
ZŠ Melčice-Lieskové